>   การประชุมระหว่าง เง็กเซ่งฮวด, KETT และชั่งตวงวัด ณ ศูนย์ชั่งตวงวัดที่จ.เชียงใหม่

Sorry, this entry is only available in TH.