>   How to Buy

รายละเอียดการซื้อสั่งสินค้า


1. เมื่อท่านทำการเลือกสินค้าจากหน้ารายการสินค้าเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถชำระเงินสด หรือสามารถโอนเงินเข้าบัญชี
    พร้อมกับแจ้งที่อยู่การจัดส่ง มาที่ เบอรโทรศัพท์ 0-2233-4176 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เง็กเซ่งฮวด เรายินดีที่จะรีบดำเนินการส่งของให้ทันที
2. ท่านสามารถโทรสั่งสินค้า หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้ตั้งแต่ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00