>   After Services

การบริการหลังการขาย

 

1. ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ท่านได้ซื้อไปได้ตลอด อาทิเช่น วิธีการใช้งาน เป็นต้น
2. ทางห้างฯมีผู้เชี่ยวชาญในสินค้าทุกๆชนิด ซึ่งจะสามารถตอบคำถามทุกคำถามที่เกี่ยวกับสินค้าที่ท่านได้ซื้อไปได้ทั้งหมดอย่างถูกต้อง และชัดเจน
3. ทางห้างฯได้จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญสำหรับเครื่องวัดความชื้นยี่ห้อ KETT ที่ทางห้างฯได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียง
ผู้เดียวในประเทศไทย ฉะนั้นไม่ว่าท่านจะประสบปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในตัวเครื่อง ทางห้างฯจะให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลเครื่องของท่านอย่างดีที่สุด

การบริการหลังการขาย

 

1. ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ท่านได้ซื้อไปได้ตลอด อาทิเช่น วิธีการใช้งาน เป็นต้น
2. ทางห้างฯมีผู้เชี่ยวชาญในสินค้าทุกๆชนิด ซึ่งจะสามารถตอบคำถามทุกคำถามที่เกี่ยวกับสินค้าที่ท่านได้ซื้อไปได้ทั้งหมดอย่างถูกต้อง และชัดเจน
3. ทางห้างฯได้จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญสำหรับเครื่องวัดความชื้นยี่ห้อ KETT ที่ทางห้างฯได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย     ฉะนั้นไม่ว่าท่านจะประสบปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในตัวเครื่อง ทางห้างฯจะให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลเครื่องของท่านอย่างดีที่สุด