>   About Us

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เง็กเซ่งฮวด เป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องจักร, อุปกรณ์และชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ สำหรับงานเกษตรกรรมทุกชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์
ที่ใช้ในโรงสีข้าว ทั้งยังเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก, ข้าวสาร และเมล็ดพันธุ์ต่างๆ
ของ KETT จากประเทศญี่ปุ่น แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าเครื่องวัดของทางร้านได้มาตราฐาน โดยทุกๆ เครื่องที่จำหน่าย
ในร้านได้รับการรับรองจากกรมชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เง็กเซ่งฮวด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2515 ด้วยชื่อเสียงที่ยาวนาน จึงได้รับความเชื่อถือจากโรงสีข้าวจากทั้งใน และต่างประเทศ โดยเน้นสินค้าที่
มีคุณภาพ และได้มาตราฐาน รวมทั้งบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ และเป็นกันเอง โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก