MY MENU

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เง็กเซ่งฮวด

เป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องจักร, อุปกรณ์และชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ สำหรับงานเกษตรกรรมทุกชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ ที่ใช้ในโรงสีข้าว ทั้งยังเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก, ข้าวสาร และเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ของ KETT จากประเทศญี่ปุ่น แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 

ข่าวและโปรโมชัน

 • การศึกษาและดูงานจากสำนักชั่งตวงวัด(ประเทศไทย)(CBWM) และสำนักมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย(NIMT) ประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์เมื่อวันที่2กุมภาฯที่ผ่านมา ทางเราได้รับเชิญจากคณะชั่งตวงวัดและผู้ประกอบการเกี่ยวกับเครื่องชั่งตวงวัดจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อ...

  เพิ่มเติม
 • สินค้าที่ขายดีที่สุดประจำเดือนนี้สินค้าที่ขายดีที่สุดประจำเดือนนี้

  เพิ่มเติม
 • การประชุมเกี่ยวกับเรื่องเครื่องวัดความชื้นข้าว ณ ชั่งตวงวัดส่วนกลาง(TH) การประชุมเกี่ยวกับเรื่องเครื่องวัดความชื้นข้าว ณ ชั่งตวงวัดส่วนกลาง...

  เพิ่มเติม
 • การประชุมระหว่าง เง็กเซ่งฮวด, KETT และชั่งตวงวัด ณ ศูนย์ชั่งตวงวัดที่จ.เชียงใหม่(TH) การประชุมระหว่าง เง็กเซ่งฮวด, KETT และชั่งตวงวัด ณ ศูนย์ชั่งตวงวัดที่จ.เชียงใหม่ วันที่ 19-23 พฤศจิกายน พศ. 2555...

  เพิ่มเติม
 • งานข้าวและชาวนาไทย ณ กรมการข้าว วันที่5-7/6/55(TH) รูปภาพบางส่วนจากงานวันข้าวและชาวนาไทย...

  เพิ่มเติม
 • งานสมาคมโรงสีข้าวที่จ.สุพรรณบุรี วันที่ 2/6/55(TH) งานสมาคมโรงสีข้าวที่จ.สุพรรณบุรี วันที่ 2/6/55...

  เพิ่มเติม